Posláním Přehlídky "České ručičky" je ocenění vítězů soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství. Oceněním schopností a dovedností žáků středních škol - vítězů soutěží i dosažených pedagogických výsledků škol je podpořena popularizace, propagace významu a potřebnosti jednotlivých řemeslných oborů v očích široké veřejnosti, především rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol. O soutěži více...

V oboru Automechanik byl za 1. místo v soutěži Autoopravář Junior 2016 oceněn žák naší školy Richard Šílený (oficiální výsledky)

Vítěz soutěže nemá o práci nouzi (Novinky.cz) 

Informace  a fotogalerie ze slavnostního galavečera

Článek a fotogalerie z národního finále soutěže