Stalo se již tradicí, že každý začátek školního roku organizujeme na naší škole olympiádu v matematice. Tématem letošního ročníku byla geometrie. Základní kola proběhla ve všech třídách koncem října a zúčastnili se prakticky všichni studenti naší školy. Do školního finále postoupilo z každé budovy pět nejlepších studentů. Kritériem výběru byl počet získaných bodů, ale protože všichni finalisté podali nejlepší možné výkony, rozhodovala rychlost.

Dne 10.11.2016 proběhlo celoškolní finále, kam se dostavilo 14 studentů. I zde byly výkony velmi vyrovnané a tak opět rozhodoval čas.

A jak to nakonec dopadlo:

1. místo – Radek Liška (AT3)
2. místo – Tomáš Musil (MS3)
3. místo – Kristýna Vitoušová (D2b)

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Úspěšným řešitelům byly předány ceny financované Spolkem rodičů.