Mgr. Andrea Peprná, vedoucí kroužku

Třetím rokem na naší škole funguje kroužek angličtiny, který připravuje zájemce z řad studentů na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z angličtiny PET (úroveň B1) a FCE (úroveň B2).
Rok od roku zájem o tento kroužek roste. Letos se na kroužku na zkoušky připravuje cca 18 studentů ze tříd MT1, AT2 , D3a a APT1.

Soustavná příprava přináší první ovoce, protože se letos podařilo dvěma studentům ze třídy D3a, Michalu Šmitmajerovi a Pavlu Štětinovi, úspěšně složit FCE zkoušku. Student druhého ročníku ze třídy AT2 Aleš Reif byl úspěšný ve složení PET zkoušky.

Ani úspěšné složení zkoušky nebrání klukům pokračovat v přípravě na zkoušku vyšší úrovně, což také dělají.

Získání mezinárodně uznávaného certifikátu opravňuje držitele ucházet se i v zahraničí o zajímavé pracovní posty a hlavně je to doklad, který má trvalou platnost.