Mgr. Andrea Peprná

V úterý 23. ledna 2018 proběhla ústní část školního kola olympiády v anglickém jazyce. Této části předcházela písemná část, která proběhla napříč třídami na všech budovách školy a spočívala ve splnění FCE testu, jeho gramatické části.

Podmínkou pro postup do zmiňované ústní části bylo získání alespoň 60% v hodnocení testu. Tuto podmínku nakonec splnilo celkem 11 studentů.

O postup do okresního kola se nakonec utkalo 9 studentů, dva byli pro nemoc omluveni. V rámci speakingu bylo zvoleno aktuální téma: Prezidentské volby. Každý z účastněných se musel představit jako prezidentský kandidát a sdělit, proč právě on by měl být zvolen.

Ve druhé části si soutěžící vytáhli lístek s otázkou, na kterou měli odpovědět. Závěr školního kola patřil rozlosování se do dvojic, vylosování si tématu a vedení dvouminutové diskuse na dané téma.
Porota ve složení Mgr. J. Löschnerová, P. Bydžovská a A. Peprná poté hodnotila splnění tématu, použitou slovní zásobu, plynulost ve vyjadřování. Po sečtení bodů z jednotlivých částí vzešel vítěz, který bude školu reprezentovat v okresním kole, které proběhne v únoru.

Vítězem se stal Michal Šmitmajer ze třídy D3a. Poděkování patří i zbylým zúčastněným, kteří se nebáli a olympiády se zúčastnili a předvedli zde výkon, za který se nemusí stydět. Jmenovitě se jedná o: Josefa Endlichera MS2, Filipa Ferenčíka MT1, Radima Heyduka D3a, Tomáše Horního MT2, Marka Michala D1b, Petra Sigmunda D1a (náhradník pro okresní kolo), Marka Tomku D3a a Kamila Zárubu D1b.