Napsal: ING. ANNA KORČÁKOVÁ

Finanční gramotnost lze považovat za důležitou součást života každého člověka. Je to soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a říkají, jak s nimi správně zacházet v různých životních situacích.

Naše škola se rozhodla formou soutěže zaměřit na motivaci studentů k dalšímu vzdělávání v této ekonomické oblasti, zároveň by soutěž měla sloužit jako nástroj prevence budoucích chybných rozhodnutí studentů ve finanční sféře .

Soutěž ve finanční gramotnosti žáků se uskutečnila na budově Lidická v březnu. Toto načasování je pro finanční gramotnost symbolické, protože březen patří z hlediska daní k zásadním obdobím, a to zejména pro podnikatele, ale také pro všechny ostatní obyvatele České republiky z důvodu, že se podávají daňová přiznání.

V soutěži se umístila na 1. místě Andrea Marková, 2. byla Iva Kocmoundová, 3. a 4. místo obsadily Kristýna Vitoušová a Aneta Štěpková, všechny ze třídy D3b.

Gratulujeme všem úspěšným studentům.