Napsal: Ondřej Císler, MS2

Tento rok se konal na Výstavišti v Českých Budějovicích 5. ročník soutěže „Talent pro firmu“. Vzhledem k tomu, že se naše škola soutěže zúčastňuje pravidelně a s dobrými výsledky, nemohla chybět ani letos. Vše spočívá v tom, že mezi sebou soupeří týmy, které mají za úkol podle plánku sestrojit ze stavebnice Merkur funkční dopravní prostředky, stroje nebo přístroje.

 

Jednotlivé týmy jsou složené ze tří žáků SŠ, tří žáků ZŠ a kapitána, který je zároveň zástupcem firmy (ten náš byl z Motoru Jikov Group a. s.). Když jsme se chtěli umístit co nejlépe, musel ve škole proběhnout pečlivý výběr soutěžících.

Pan učitel Kratochvíl, který měl soutěž na starosti a páni mistři odborného výcviku si lámali dlouho hlavy, aby vybrali ty nejšikovnější. Nakonec padla volba na kluky – Petra Tichého, Tomáše Petráska, Lukáše Mikušku a náhradníka Ondřeje Císlera, všechny ze třídy MS2.

Ve čtvrtek, 7. listopadu, nastal den D. Celou cestu na Výstaviště jsme se dohadovali, co asi budeme stavět. Po zahájení to bylo jasné – garáž s vraty, která se automaticky otevřou vždy při příjezdu vozidla. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý a stanovený časový limit 2,5 hodiny nikomu nestačil. Porota tedy prodloužila čas o 45 minut. Moc jsme se všichni snažili, trochu jsme byli nervózní, trochu se dohadovali, ale naše paní zástupkyně Ing. Tvrzická i pan učitel Kratochvíl nám fandili, co jim síly stačily a tahle podpora určitě přispěla k tomu, že náš tým obsadil krásné 2. místo z 10 zúčastněných.

Porazili jsme silné soupeře a kdo ví, jestli nebudeme příští rok ještě lepší.

Pozn: Druhý tým, ve kterém pod záštitou společnosti Robert Bosch spol s r.o., soutěžili žáci naší školy a žáci ZŠ Nová, České Budějovice obsadil 8. místo.

Oficiální výsledková listina