Studenti druhé ročníku, oboru Strojírenská výroba, na naší VOŠ, zpracovali v rámci letního semestru pilotní projekt návrhu konceptu malé 3-osé CNC frézky. Studenti se zadání zhostili s velkým nasazením a kromě zpracování rešerše, vhodné volby komponent a celkového sestavení modelů i vypracování dokumentace v 3D softwaru Solidworks, či Inventor, uvažovali též i ergonomické a bezpečnostní hlediska projektu. Patří jim uznání nad schopností využít získané znalosti při studiu a jejich aplikování v praxi, což jim dále v budoucnu usnadní vstup do pracovního života a zvýší konkurenceschopnost na trhu práce.