Vítězství žáka naší školy v celostátní odborné soutěži automechaniků.

Ve dnech 21. - 22. 5. 2008 se v Praze konalo finále 14. ročníku celostátní odborné soutěže Automechanik – junior 2008 žáků 3. ročníku učebního oboru automechanik. Jejím vyhlašovatelem  je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz autoopraven České republiky (SAČR). Systém soutěže je tříkolový, v roce 2008 se jednotlivých kol zúčastnilo:

- školní kolo – celkem 3340 soutěžících,

- regionální kolo – celkem 168 soutěžících ze 104 škol,

- finále – celkem 28 soutěžících ze 28 škol.

 V této konkurenci obsadil vítěz regionálního kola v Jihočeském kraji Zdeněk SpišákVyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice 1.místo. Hlavní cena byla předána v rámci výstavy Autotec 2008 v Brně dne 3.6.2008 prezidentem SAČRU Ing. Josefem Lhotákem a zástupcem hlavního sponzora soutěže panem Vernerem Kirschem z firmy BOSCH. Škola získala diagnostický přístroj KTS 200 ESI(tronic) od firmy BOSCH v hodnotě 82 000,- Kč  a současně do ročního držení putovní pohár prezidenta SAČRu, na kterém jsou vyryta jména vítězů soutěže od roku 1995. Z předchozích ročníků zvítězili žáci VOŠ, SPŠ automobilní a technické ještě třikrát (v letech 1999-2001), ve zbývajících ročních se žák školy umístnil na 2. nebo třetím místě, s výjimkou v letech 1995 (škola se soutěže neúčastnila), 1996 a 2007. V dosavadních ročnících tak naše škola dosáhla nejlepších výsledků ze všech zúčastněných škol v soutěži Automechanik – junior.

Soutěž se skládá ze tří částí:

  1. teoretický test na PC,

  2. Poznávací část – na každém pracovišti má soutěžící za úkol určit druh a účel  jednotlivých soustav automobilu, přípravků a měřidel,

  3. Praktická část – ve stanoveném limitu je nutno provést příslušnou opravu a diagnostické měření.

Předání ceny pro vítěze

Předání putovního poháru vítězné škole a ceny pro vítěze v soutěži. Na fotografii z leva Verner Kirsch, Zdeněk Špišák (vítěz soutěže), ředitel školy Jan Šindelář, Josef Lhoták a Vratislav Kšica.