Pravidla soutěže:

Soutěží se ve dvou kategoriích, a to:

Ruční kresba tužkou nebo pastelkami (stáhnout z www.tuning-magazine.cz, tzv. pérovku, odevzdat na formátu A4)

Kresba v PC programu (tuning vozu např. z fotografie v grafickém programu Photoshop, Painteru či do 3D studia apod., převedení a odevzdání v souboru JPG, formát A4)

 

 1. Soutěže se může zúčastnit každý žák naší školy (budovy Skuherského, Senovážné, Lidická i Baarova)
 2. Během školního roku proběhnou 4 kola
 3. Každé kolo bude mít vyhlášené datum uzávěrky, práce odevzdané po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení; datum uzávěrky bude zveřejněno na webových stránkách školy
 4. Práce v každém kole budou hodnoceny zvlášť - v obou kategoriích budou oceněny tři nejlepší práce věcnými cenami
 5. Každý účastník v každém kole soutěží s jednou kresbou
 6. Soutěžící se nemusí zúčastnit všech kol
 7. U odevzdaných prací musí být uvedeno jméno, příjmení, třída (např. AT2a, D3a, 3AA apod.) a značka automobilu
 8. Práce odevzdat nejpozději do data uzávěrky pořadateli soutěže (Ing. Jan Fau, budova Skuherského, 2. patro, kabinet č. 207 nebo Petr Hart DiS)
 9. Hodnocení provede porota složená z pedagogů a studentů (studentek) naší školy
 10. Výherci jednotlivých kol budou vyhlášeni do 14ti dnů od uzávěrky kola a jejich kresby zveřejněny ve školním časopisu
 11. V závěru školního roku bude v každé kategorii vyhlášen absolutní vítěz, který bude oceněn hodnotnou věcnou cenou
 12. V případě zájmu budou práce se souhlasem autora zaslány do soutěže v časopisu Tuning Magazine

Uzávěrka, vyhlášení výsledků soutěže prvního kola

Uzávěrka 28. 1. 2011 14.00
Komu? Ing. Jan Fau, Petr Hart DiS.

Vyhlášení výsledků do 16. 2. 2011
Kde? Na internetových stránkách školy a na nástěnkách

Předání cen
Kdy a Kde? Uveřejněno na internetových stránkách školy a na nástěnkách

Soutěž VIRTUAL TUNING spolupracuje úzce s časopisem Tuning Magazine!