Za soutěžní týmy: Milan Rohlíček a Jakub Kilián

Dne 23. 2. 2012 se naše škola zúčastnila krajského kola soutěže ENERSOL 2012, která byla zaměřena na obnovitelné zdroje energie a snižování emisí v dopravě. Soutěž se konala v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Záštitu nad akcí převzala radní Jihočeského kraje pro oblast školství, tělovýchovy a mládeže RNDr. Jana Krejsová. V průběhu soutěžního klání vystoupili další čestní hosté. Soutěž byla proložena kulturními vložkami, např. vystoupením mažoretek a vystoupením studentů hudební konzervatoře v Českých Budějovicích.

Soutěže se zúčastnily tyto školy: SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí, VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor, VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Písek, Střední škola technická a obchodní Dačice, SPŠ strojní a stavební Tábor a také naše škola. Ze všech prací postoupilo do krajského kola 15 prací – 14 soutěžních + 1 nesoutěžní. Z naší školy se zúčastnily celkem 4 projekty, z toho 3 v hlavní kategorii a 1 v kategorii nesoutěžní.

Do krajského kola se z naší školy probojovali tito studenti: Pavel Moravec a Vladimír Stejskal s prací Znečištění ovzduší nákladními loděmi, Michaela Seberová a Michal Weber s prací Čerpací stanice na CNG, Milan Rohlíček a Jakub Kilián s prací Spotřeba hybridních automobilů a nesoutěžně Lukáš Strapek a Viktor Kubinec s prací Vliv trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích.

Po odprezentování všech prací a vyhodnocení výsledků odbornou porotou postoupily do celostátního kola konaného v Pardubicích práce pěti zúčastněných škol. Z 1. místa postoupila práce studentů naší školy Pavla Moravce a Vladimíra Stejskala Znečištění ovzduší nákladními loděmi. Celkovým vítězem krajského kola sotěže se stali právě tito studenti.

Výherci prvních pěti míst byli odměněni medailemi a dále soutěžící na prvních 3 místech obdrželi sladké ocenění v podobě dortu. Všichni soutěžící dále obdrželi originální triko s motivem Vzdělávací agentury Kroměříž, znakem Jihočeského kraje a soutěže Enersol.

Na závěr bylo poděkováno čestným hostům a organizátorům projektu, kteří si samozřejmě odnesli i malé pozornosti.

Tímto také děkujeme panu Ing. Janu Fauovi a Ing. Vítězoslavu Ilkovi, kteří nám dělali koordinátory projektů a doprovázeli nás celou soutěží.

Kompletní výsledková listina

Číslo Body Hlavní kategorie - řešitel Název práce Škola Koordinátor
1 922 Moravec Pavel, Stejskal Vladimír Znečištění ovzduší nákladními loděmi VOŠ, SPŠ automobilní a tech.,ČB Ing. J. Fau
2 920 Svoboda Roman Úspory v inteligentním domě SPŠ a VOŠ, Písek Ing. M. Paul
3 886 Beranovský Radek Větrná elektrárna Pavlov SŠ technická a obchodní, Dačice Mgr. P. Novák
4 862 Dubská Kristýna Provoz bioplynové stanice v Kardašově Řečici SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí Mgr. L. Pospíchal
5 849 Kazda Jan Solární systém a tepelné čerpadlo SPŠ strojní a stavební, Tábor Ing. V. Koranda
6 845 Weber Michal, Seberová Michaela Čerpací stanice na CNG - stlačený zemní plyn VOŠ, SPŠ automobilní a tech.,ČB Ing. V. Ilko
7 840 Rohlíček Milan, Kilián Jakub Spotřeba hybridních automobilů VOŠ, SPŠ automobilní a tech.,ČB Ing. J. Fau
8 821 Tomáš Dymák Větrné elektrárny SPŠ strojní a stavební, Tábor Ing. V. Koranda
9 801 Přikryl Roman Fotovoltaika SŠ technická a obchodní, Dačice Mgr. P. Novák
10 791 Běhoun Vladimír Solární panely SŠ technická a obchodní, Dačice Mgr. P. Novák
11 688 Janů Tomáš Bioplynová stanice Chlebov VOŠ a Střední zemědělská škola, Tábor Ing. M. Kaňková
12 682 Dvořák David Motorová vozidla šetrná k životnímu prostředí SPŠ strojní a stavební, Tábor Ing. V. Koranda
13 671 Vlachová Monika Porovnání fotovoltaických elektráren v Bušanovicích SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí Ing. J. Šašková
nesoutěžní Strapek Lukáš, Kubinec Viktor Vliv trolejbusové dopravy …. v Českých Budějovicích VOŠ, SPŠ automobilní a tech.,ČB Ing. V. Ilko
Tvůrčí kategorie
14 825 Pavlát Adam Natáčení FV systému SPŠ a VOŠ, Písek, Karla Čapka 402 Ing. M. Paul