Autor: Věra Jakubcová, P1

V měsíci únoru a březnu jsme se společně se studenty D3B na naší škole v Lidické ulici zúčastnili školního kola ve finanční gramotnosti.

Nejprve jsme se pod vedením pana učitele Ing. Tomáška seznamovali s finančními otázkami v oblasti rodinného rozpočtu. Dále jsme posuzovali postup při zakládání účtů a získávání úvěrů. Také jsme vyhodnocovali nejlepší varianty při ukládání peněz a při žádostech o poskytování úvěru.

Celkem se školního kola zúčastnilo 60 studentů. Vítězem se stala Dana Bečková z naší třídy P1. Nejlepších šest studentů dostalo dne 3. 4. 2012 diplom a věcné ceny od zástupce ředitele školy PaedDr. Josefa Erhartha.

Tři otázky pro vítězku soutěže:

1) Překvapilo vás vítězství v soutěži?

Ano, byla jsem velice překvapená, vůbec jsem to nečekala. Bylo to obrovské štěstí.

2)Co myslíte, že rozhodlo o vašem vítězství?

Měla jsem praktické zkušenosti z předcházejícího studia, které jsem si při soutěži prohloubila.

3) Jak využijete tyto poznatky pro svůj další život?

Tyto zkušenosti využiju při svém budoucím podnikání ve své firmě, kterou jsem právě založila.