Dne 13.2.2013 proběhlo na škole regionální kolo soutěže Automechanik – junior 2013. Soutěžilo v něm osm automechaniků z pěti škol Jihočeského kraje. V soutěži, která se skládá z testu na PC, poznávací a praktické části, obsadili první tři místa žáci naší školy

     Tomáš Hronek (1. místo a postup do celostátního finále),

     Tomáš Daniel (2. místo a postup do celostátního finále) a

     Vladimír Liskovský (3. místo). 

 

Hlavním rozhodčím soutěže byl Ing. Miloslav Mrkvička – předseda představenstva a personální ředitel partnerské firmy ČSAD Jihotrans a.s., kterému tímto velice děkujeme. Celostátní finále se uskuteční 11.3.2013 v Mladé Boleslavi. V něm přejeme našim žákům hodně úspěchů.

Podrobná tabulka výsledků