Za soutěžní týmy: Barbora Hlaváčková a Petr Šelepa

Dne 21. 2. 2013 se naše škola zúčastnila krajského kola soutěže ENERSOL 2013, která byla zaměřena na obnovitelné zdroje energie a snižování emisí v dopravě. Soutěž se konala v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Záštitu nad akcí převzala vedoucí odboru Školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Hana Šímová. V průběhu soutěžního klání vystoupili další čestní hosté mezi kterými byla i Mgr. Ivana Kloboušníková, jednatelka ENERGY CENTRA v Českých Budějovicích. Soutěž byla proložena kulturními vložkami, např. vystoupením studentů hudební konzervatoře v Českých Budějovicích.

 

Soutěže se zúčastnily tyto školy: SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí, VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor, VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Písek, Střední škola technická a obchodní Dačice, SPŠ strojní a stavební Tábor a také naše škola.

Na naší škole bylo vypracováno celkem 5 prací, z nichž 3 postoupily do krajského kola soutěže. Na budově Lidická byl pod vedení Ing. Vítězslava Ilka vypracován projekt s názvem „Vliv dopravy na životní prostředí a kvalitu života" autorů Dany Doubravové a Matúše Vencla. Na budově Senovážné pod vedením Mgr. Jaromíra Kittela byly vypracovány projekty s názvem „Srovnání: Cena – výkon u pohonných hmot diesel, benzín, CNG/LPG" autoři, Lukáš Nejedlý, Filip Kaminský, „Hybridní pohon a elektromobily" autoři, Miroslav Šálek, Filip Řehoř. Na budově Skuherského byl pod vedením Ing. Jana Faua vypracovány projekty s názvem „Voda nebo Slunce?!" autoři, Barbora Hlaváčková, Petr Šelepa, a „Jak škodí letecká doprava?!" autoři, Daniel Froněk, Tomáš Hušek.

Jak bylo uvedeno, z naší školy se zúčastnily celkem 3 projekty. Jeden v kategorii „Enersol a praxe" s názvem „Voda nebo Slunce", který se umístil na krásném 4. místě. Další dva projekty v kategorii „Enersol a inovace" s názvem „Jak škodí letecká doprava?!"(2. místo) a „Vliv dopravy na životní prostředí a kvalitu života", který skončil také na 4. místě.  Do krajského kola se z naší školy probojovali tito studenti: Barbora Hlaváčková a Petr Šelepa s prací Voda nebo Slunce?!, Daniel Froněk, Tomáš Hušek s prací „Jak škodí letecká doprava?!".

Po odprezentování všech prací a vyhodnocení výsledků odbornou porotou postoupily do celostátního kola konaného v Chebu práce ze čtyř zúčastněných škol.

Vyhlášení výsledků a závěrečné zhodnocení krajského kola soutěže přednesli Ing. Marcel Gause, ředitel SPŠ Tábor a RVC a zástupce vzdělávací agentury Kroměříž, Ing. Jiří Herodes.

Výherci prvních čtyř míst byli odměněni medailemi a dále soutěžící na prvních 3 místech obdrželi sladké ocenění v podobě dortu. Všichni soutěžící dále obdrželi tašku s prospekty a drobnými upomínkovými předměty.

Na závěr bylo poděkováno čestným hostům a organizátorům projektu, kteří si samozřejmě odnesli i malé pozornosti.

Tímto také děkujeme panu Ing. Janu Fauovi a Ing. Vítězoslavu Ilkovi, kteří nám dělali koordinátory projektů a doprovázeli nás celou soutěží.