Hana Zíková, Aneta Šnejdová, Adéla Pflegerová - D3b Provoz a ekonomika dopravy

Dne 30. 1. 2013. jsme se poprvé zúčastnili Veletrhu fiktivních firem na Obchodní akademii v Praze. Náš tým přijel na tento Veletrh s přepravní firmou FQ Transport. Na veletrhu jsme se setkali s mnoha jinými týmy, které pro nás byly velkou konkurencí a inspirací. Věříme, že naše škola se jednou umístí také na předních místech jako ostatní školy na této soutěži, protože budeme získávat postupně více a více zkušeností jako ostatní týmy, které zdokonalují jednu firmu třeba i 5 let.

Naše umístění nakonec nebylo nejhorší, jak jsme si při prvním dojmu mysleli. Vděčíme tomu našemu učiteli panu Ing. Tomáškovi, který dokázal pohotově ujasnit a vyřešit administrativní chybu, která se týkala naší účasti na veletrhu.

I přes vzniklé potíže, jsme se snažili prezentovat naši firmu co nejlépe a jako nováčci získat co nejvíce bodů.

Myslíme, že tento náš soutěžní výlet do Prahy nebyl zbytečný, protože jsme se naučili spolupracovat v kolektivu, vést a organizovat přípravu naší firmy.

Na konec jsme se umístili na krásném 6. - 9. místě, se kterým jsme my i vyučující spokojeni. Doufáme, že v příštím ročníku se umístí naše škola lépe a to díky našim získaným zkušenostem.

 

Tým FQ Transport

fq transport