Marika Varechová, D3b

V měsíci listopadu a prosinci 2012 se na naší škole konalo školní kolo ve finanční gramotnosti v Lidické ulici, kterého se zúčastnila celá naše D3b.

Nejprve jsme se pod vedením pana učitele Ing. Tomáška seznamovali s finančními otázkami v oblasti rodinného rozpočtu. Dále jsme posuzovali postup při zakládání účtů a získávání úvěru. Také jsme vyhodnocovali nejlepší varianty při ukládání peněz a vyřizování žádostí o poskytování úvěrů

Celkem se školního kola zúčastnilo 47 studentů. Vítězem se stala Aneta Šnejdová z naší třídy D3b. Nejlepších šest studentů dostalo dne 3.4 2012 diplom a věcné ceny od našeho zástupce školy Dr. Josefa Erharta.

Jaké má pocity studentka Aneta Šnejdová, která se v této soutěži umístila na 1. místě:

1)    Překvapilo Vás umístění v soutěži?

Ano, byla jsem velice překvapená, a abych pravdu řekla, vůbec jsem to nečekala

2)    Co si myslíte, že rozhodlo o vašem úspěchu?

Určitě to byly především teoretické znalosti z předchozího studia v oblasti ekonomie, managementu a marketingu, které jsem při soutěži plně využila.

3)    Jak využijete tyto poznatky pro svůj další život?

Především bych se chtěla této problematice věnovat i nadále při dalším studiu na vysoké škole, a poté bych ráda poznatky aplikovala do praxe, např. v podobě založení své vlastní provozovny