Za soutěžní týmy: Petr Šelepa a Daniel Froněk

Ve dnech 21. - 22. 3. 2013 se naše škola zúčastnila celostátního kola soutěže ENERSOL 2013, která byla zaměřena na obnovitelné zdroje energie a snižování emisí v dopravě. Soutěž se konala v budově kulturního centra Svoboda v Chebu. Záštitu nad akcí převzal místostarosta města Chebu.

V průběhu soutěžního klání vystoupili další čestní hosté a mezi nimi byl i hejtman Karlovarského kraje. Na konci prvního soutěžního dne byl k dispozici doprovodný program, který obsahoval návštěvu relaxačního centra Aquaforum Františkovy lázně, Prohlídka historického centra města Chebu a návštěva ISŠ Cheb – Houslařské školy, Koncert folkové skupiny NEZMAŘI nebo Házenkářský zápas v rámci turnaje O štít města Chebu/ Česko – Tunisko.

Družstvo Jihočeského kraje tvořili zástupci těchto škol: SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí, VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Písek, SPŠ strojní a stavební Tábor a naše škola VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice. Ve finále se družstvo Jihočeského kraje umístilo na krásném 5. místě. Všichni soutěžící dále obdrželi diplom Vzdělávací agentury za úspěšnou reprezentaci družstva jihočeského kraje. Na závěr bylo poděkováno čestným hostům a organizátorům projektu, kteří si samozřejmě odnesli i malé pozornosti . Tímto také děkujeme panu Ing. Janu Fauovi a Ing. Vítězoslavu Ilkovi, kteří nám dělali koordinátory projektů a doprovázeli nás celou soutěží.