Za soutěžní týmy: Petr Šelepa (DS 2) a Daniel Froněk (DS 1) 

Ve dnech 18. - 19. 4. 2013 se konala Mezinárodní konference soutěže ENERSOL 2013, která byla zaměřena na obnovitelné zdroje energie a snižování emisí v dopravě. Soutěž se konala v budově Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Zúčastnila se družstva těchto států: České republiky, Rakouska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska. Záštitu nad akcí převzal ředitel ministerstva školství pan Špirhanzl.

V průběhu soutěžního klání vystoupili další čestní hosté a mezi nimi byli např.: zástupce velvyslance Slovenska pan Pleskal a za město Tábor paní Bastlová. Studenti naši školy se zúčastnili pouze prvního soutěžního dne včetně večerního programu. Součástí večerního programu byla návštěva Husova mlýnu, kde vystupoval kejklíř, který nám na konci svého vystoupení ukázal historickou zbrojnici, která mimo jiné slouží jako depozitář zbraní a výstroje pro filmové účely.

Výsledková listina1 (PDF, 500 kB)

Výsledková listina 2 (PDF, 200 kB)

Tímto také děkujeme panu Ing. Janu Fauovi, který nás celou dobu soutěže doprovázel.