SOUTĚŽ VIRTUAL TUNING

Pravidla soutěže:

 • Soutěží se ve dvou kategoriích, a to:

a) Ruční kresba tužkou nebo pastelkami (lze stáhnout z www.perovky.wz.cz, tzv. pérovku, odevzdat na formátu A4)

b) Kresba v PC programu (tuning vozu např. z fotografie v grafickém programu Photoshop, Painteru či do 3D studia apod., převedení a odevzdání v souboru JPG, formát A4)

 

 • Soutěže se může zúčastnit každý žák naší školy (budovy Skuherského, Senovážného, Lidické i Baarovy)
 • Během školního roku proběhnou 3 kola
 • Každé kolo bude mít vyhlášené datum uzávěrky, práce odevzdané po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení; datum uzávěrky bude zveřejněno na webových stránkách školy
 • Práce v každém kole budou hodnoceny zvlášť – v obou kategoriích budou oceněny tři nejlepší práce věcnými cenami
 • Každý účastník v každém kole soutěží s jednou kresbou
 • Soutěžící se nemusí zúčastnit všech kol
 • U odevzdaných prací musí být uvedeno jméno, příjmení, třída (např. AT 2a, D 3a, 3. AA apod.) a značka automobilu
 • Práce odevzdat nejpozději do data uzávěrky pořadateli soutěže (Ing. Jan Fau, budova Skuherského, 2. patro, kabinet č. 207
  nebo Petr Hart DiS)
 • Hodnocení provede porota složená z pedagogů a studentů (studentek) naší školy
 • Výherci jednotlivých kol budou vyhlášeni do 14ti dnů od uzávěrky kola a jejich kresby zveřejněny ve školním časopisu
 • V závěru školního roku bude v každé kategorii vyhlášen absolutní vítěz, který bude oceněn hodnotnou věcnou cenou

Uzávěrka a vyhlášení výsledků 1. kola soutěže

Uzávěrka 10. 1. 2014 do 14:00

Komu? Ing. Jan Fau, Petr Hart DiS. (budova Skuherského)

Vyhlášení výsledků do 31. 1. 2014

Kde? Na internetových stránkách školy a na nástěnkách

Předání cen?  Bude uveřejněno na internetových stránkách školy a na nástěnkách