Dne 27. 3. 2014 se konala v naší škole regionální soutěž Automechnik Junior 2014. Žáci naší školy školy obsadili první 4 místa v pořadí,

   1. místo obsadil Zbyněk Kašpar,

   2. místo Lukáš Mlýnek,

   3. místo Pavel Horák,

   4. místo Daniel Mareš.

Do celostátního kola, které se koná ve dnech 28. – 30. 4. 2014 ve školícím středisku AUTO ŠKODA Mladá Boleslav, postupují žáci z 1. a 2. místa z každého kraje ČR.