Mgr. Radka Švecová, vyučující ICT

Studenti naší školy se zapojili do testování IT Fitness test 2014, který je součástí celoevropské kampaně e-Skills for Jobs 2014 iniciované Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl. Vzhledem k tomu, že se této akce účastnili poprvé, výsledky byly velmi dobré.
Zde jsou žáci třídy D2b v akci: