Za pořadatele Mgr. Ivona Vochozková

Ve středu 24.9.2014 se v naší budově na Lidické sešlo 34 soutěžících, aby změřili své síly s lineárními rovnicemi. Po dvacetiminutovém boji bylo jasné, že nad některými účastníky rovnice vítězí. Někteří lineární rovnice proměnili dokonce v kvadratické a příliš jim to nevadilo.

 

První ročník soutěže nakonec vyhrála Andrea Heřmánková z druhého ročníku, která ztratila pouze tři body. Andrea byla těsně následována dvěma borci z maturitního třídy – Pavlem Hluskou a Denisem Venclem. Na třetím místě se umístil druhák Lukáš Zasadil.

Vítězům srdečně blahopřejeme (ceny jim předá ředitel školy) a ostatním přejeme hodně úspěchů a sil v příštích ročnících.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas, snahu a spolupráci a už se těšíme na další ročník.