Spolek rodičů, z.s.
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 7/2016/17 ze dne 5. 4. 2017

Přítomni – viz prezenční listina


Byly odsouhlaseny finanční příspěvky na:

  • dopravu – exkurze do Auto Škoda Mladá Boleslav a.s., která se uskutečnila dne 21.3.2017, zúčastnili se žáci tříd 3AA, 3AB ve výši 12.500,- Kč, žádost předložili Ing. V. Štěpka, Bc. K. Kadlecová,
  • dopravu – tematická exkurze studentů třídy MS 1 dne 6.6.2017 do Prahy – Národní technické muzeum, Pražský hrad ve výši 160,- Kč/1 student, předkládá Ing. Kurčíková,
  • dopravu – tematická exkurze studentů třídy MS dne 15.6.2017 do Prahy – návštěva Muzea Policie ČR, Národní památník hrdinů heydrichiády ve výši 160,- Kč/1 student, předkládá Ing. Masopustová

Zamítnuta žádost o finanční příspěvek na:

  • Přednáška p. Hošťálka dne 11.4.2017 pro studenty tříd D1, D2a, D3a, MT1, AT1a, AT3 ve výši 900,- Kč, předkládá Mgr. Kalkušová

Příští schůzka spolku se uskuteční dne 3.5.2017 v budově školy ve Skuherského ulici od 15:30 hodin

Program – projednání předložených žádostí o příspěvek, různé

Zapsala: L. Bočková, hospodářka Spolku rodičů, z.s.