Spolek rodičů, z.s.
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 8/2016/17 ze dne 3.5.2017

Přítomni – viz prezenční listina

Předsedkyně Spolku rodičů z.s. M. Zasadilová přednesla žádost o změnu začátku školního vyučování (pondělí) od 8:00 hodin. Žádost bude projednána na poradě vedení školy.

Místopředseda Spolku rodičů z.s. J. Čejka po předložení Pravidel pro přidělení příspěvku konstatoval, že odsouhlaseným finančním příspěvkem na dopravu se rozumí příspěvek na jeden autobus,

• byl odsouhlasen finanční příspěvek na dopravu – exkurze žáků tříd 2.KE a 2.ZO – Techmánie Plzeň a prohlídka muzea Plzeňský pivovar v celkové částce 5.000,- Kč + ½ z hromadného vstupného na obě akce. Předkládají Mgr. Löschnerová a Ing. Matoušková

• příští schůzka spolku se uskuteční dne 7.6.2017 v budově školy ve Skuherského ulici od 15:30 hodin

• program – projednání předložených žádostí o příspěvek, různé

Zapsala: L. Bočková, hospodářka Spolku rodičů, z.s.

V Českých Budějovicích dne 4.5.2017