Spolek rodičů, z.s.
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Přítomni – viz prezenční listina

• byly odsouhlaseny finanční příspěvky na:
- dopravu – exkurze „Ženevský autosalon“, která se uskuteční ve dnech 12. – 14.3.2017, zúčastní se jí žáci ze všech pracovišť školy, celkový příspěvek činí 28.000,- Kč, předkládá Mgr. Kittel,
- dopravu – exkurze do Auto Škoda Mladá Boleslav a.s., která se uskuteční dne 15.3.2017, zúčastní se žáci tříd 3AC, 3AD ve výši 6.250,- Kč, předkládá Mgr. Liláková,
- vstupenky – anglické divadelní představení konané dne 12.4.2017, zúčastní se žáci tříd D1b, D2b, D3b, MS2, MS3, MS4 ve výši 80,- Kč/1vstupenka – předkládá Mgr. Kubalová a
- dopravu – exkurze na letiště Václava Havla v Praze, která proběhne dne 5.6.2017, zúčastní se žáci tříd D1b, D2b, 1LP a 2LP ve výši 12.000,- Kč - předkládá Mgr. Kubalová

• příští schůzka spolku se uskuteční dne 5.4.2017 v budově školy ve Skuherského ulici od 15:30 hodin
• program – projednání předložených žádostí o příspěvek, různé

Zapsala: L. Bočková, hospodářka Spolku rodičů, z.s.

V Českých Budějovicích 2.3.2017