Spolek rodičů, z.s.
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích


Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

 

Zápis č. 9/2016/17 ze dne 7.6.2017

Přítomni – viz prezenční listina

Po předložení žádostí o poskytnutí příspěvku ze Spolku rodičů, z.s. žákům školy, kteří se úspěšně účastnili soutěží a vzorně reprezentovali školu, byly odsouhlaseny následující finanční příspěvky na pořízení dárkových poukazů:

• „F1 ve školách“ – 3. místo ve finále ČR, pěti členné družstvo, příspěvek ve výši 5x700,- Kč,
• „4x4 Land Rover“ – 3. a 4. místo finále ČR, čtyřčlenné družstvo, příspěvek ve výši 4x700,- Kč,
• „Vyrob si svůj Stirlingův motor“ – 1. a 3. místo finále ČR, dvoučlenné družstvo, příspěvek ve výši 2x700,- Kč,
• „Horizont Hydrogen 2017“ – 9. místo, pěti členné družstvo, příspěvek ve výši 5x700,- Kč,
• Celostátní soutěž v programování – 11. a 17. místo, dvoučlenné družstvo, příspěvek ve výši 2x500,- Kč,
• „Autoopravář Junior 2017“, celostátní soutěž :
  - kategorie Automechanik – 3. a 8. místo, jednotlivci, příspěvek ve výši 1x700,- Kč a 1x700,- Kč,
  - kategorie Autokarosář – 12. místo, jednotlivci, příspěvek ve výši 1x500,- Kč,
  - kategorie Autotronik – 8. místo, jednotlivci, příspěvek ve výši 1x700,- Kč,
• „Zlatý pohár Linde“ – celostátní soutěž, 8. místo, jednotlivci, příspěvek ve výši 1x700,- Kč,
• „Automobileum 2017“ – národní soutěž, 6. místo, čtyřčlenné družstvo, příspěvek ve výši 4x700,- Kč,
• „České ručičky 2017“ – Kovo Junior, národní soutěž, 12. místo, jednotlivci, příspěvek ve výši 1x500,- Kč a
• Cambridge zkoušky FCE – Novotný Matěj – příspěvek ve výši 1.500,- Kč

Dále byly odsouhlaseny příspěvky na pořízení dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz studentům a žákům školy dle prospěchu – první tři žáci, studenti ve třídě/ročník, maturita (vyjma nástaveb) – první tři žáci třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5 a dále výuční list – první tři žáci třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5


• datum a program příští schůzky bude upřesněn

Zapsala: L. Bočková


V Českých Budějovicích dne 9.6.2017