Spolek rodičů, z.s.
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích


Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

 

Zápis č. 1/2017/18 ze dne 15.11.2017

Přítomni – viz prezenční listina

Místopředsedou Spolku rodičů z.s. byl zvolen p. Jindřich Čejka (zástupce třídy 2N). Pro jeho zvolení hlasovalo pro 15 delegátů, 2 se zdrželi hlasování.

Do výboru Spolku rodičů z.s. byla zvolena p. Marta Horová (zástupkyně třídy D2b). Pro její zvolení bylo 16 delegátů, 1 se zdržel hlasování.

Zástupkyně třídy 2Z p. Petra Mašínová se vzdala funkce delegáta. Požádá Ing. Lacinu o zvolení nového zástupce třídy.

Byla odsouhlasena výše příspěvku na školní rok 2017/18 ve výši 300,- Kč/student. Pokud ve škole studují sourozenci, příspěvek platí pouze jeden z nich.

Byly odsouhlaseny finanční příspěvky:

  • příspěvek na dopravu – exkurze žáků školy do muzea Tatra Kopřivnice, přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně ve dnech 24. – 25.10.2017 v celkové výši 5000,- Kč. Žádost předložili Mgr. Hromádko, Mgr. Kittel, Mgr. Somr,
  • příspěvek na dopravu pro studenty tříd MT2, D2a, D3a – Strojírenský veletrh Brno dne 9.10.2017 v celkové výši 5.000,- Kč. Žádost předložila Mgr. Hellerová,
  • příspěvek na exkurzi žáků tříd 3AA, MS3, 2O do Technického muzea ve Vídni dne 28.11.2017 v celkové výši 10.000,- Kč. Žádost předložila Mgr. Bartošová,
  • příspěvek na maturitní ples třídy D4b konaný dne 24.11.2017 v celkové částce 10.000,- Kč, předložila Mgr. J. Petrová,
  • příspěvek na dopravu pro studenty 2. – 4. ročníků oboru Mechanik seřizovač – Strojírenský veletrh Brno dne 12.10.2017 v celkové výši 5.000,- Kč, přeložila Ing. Masopustová,
  • příspěvek na dárkové poukazy pro 2 žáky školy, kteří se umístili na prvních místech v soutěži Bobřík informatiky v celkové výši 600,- Kč (tj. 2x300,- Kč). Předložila Mgr. Bartošová,
  • Markovi Jančíkovi (3AB) byl z vážných finančních důvodů prominut členský příspěvek ve výši 300,- Kč na školní rok 2017/18.

Nebyl odsouhlasen příspěvek na:

  • dárkový poukaz pro studenta Jana Babiše (MS2) – Logická olympiáda 2017, předložila Mgr. Reindlová,
  • vrácení členského příspěvku 300,- Kč Vojtěchu Hennerovi, který přestoupil na SOU Lišov

Příští schůzka spolku se uskuteční dne 29.11.2017 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – dovolení výboru Spolku rodičů, z.s., projednání předložených žádostí o příspěvek, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2017