Spolek rodičů, z.s.
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 2/2017/18 ze dne 29.11.2017

Přítomni – viz prezenční listina

Předsedkyně spolku navrhla schválení a přijetí nových stanov. Stanovy byly doplněny a delegáty spolku jednohlasně odsouhlaseny. Byly zvoleny nové členky kontrolní komise.
Byla odsouhlasena finanční odměna za administrativní práci vykonávanou pro spolek.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na maturitní ples třídy AT4 konaný dne 21.12.2017 ve výši 10.000,- Kč. Žádost předložila Mgr. Hodanová,
  • příspěvek na maturitní ples třídy D4a konaný dne 21.12.2017 ve výši 10.000,- Kč. Žádost předložila Mgr. Kalkušová,
  • příspěvek na 3 dárkové poukazy ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro žáky, kteří se umístí na prvních třech místech v celoškolské matematické soutěži. Žádost předložila Mgr. Vochozková
  • příspěvek na exkurzi Techmania Plzeň dne 13.12.20017 pro žáky třídy AT2, a to: 50% z celkové ceny společného jízdného a 50% z ceny společného vstupného. Žádost předložila Ing. Špoulová.

Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 3.1.2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2017