Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 3/2017/18 ze dne 3.1.2018

Přítomni – viz prezenční listina

Programem schůzky bylo přijetí dopracovaných stanov, projednání předložených žádostí o příspěvek.

Stanovy byly po zapracování připomínek členy spolku jednohlasně přijaty. Následně budou předány Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Místopředseda Ing. Čejka požádal o zveřejnění Pravidel pro přidělování příspěvku a nově schválených stanov Spolku na webových stránkách školy.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • Příspěvek na maturitní ples třídy MS4 konaný dne 2.12.2017 ve výši 10.000,- Kč, žádost předložila Ing. Masopustová.
  • Žádosti Mgr. Somra o příspěvek na Autosalon Ženeva (7.3.-10.3.2018) a p. Zajíčkové o vrácení zaplaceného příspěvku budou projednány na další schůzce spolku.

Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 7.2.2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • Program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 5. 1. 2018