1. doprava – akce spojené s výukou:

a) Praha                                                          4.000,- Kč

b) Jihlava, Plzeň                                             3.000,- Kč

c) Mladá Boleslav, Brno                                5.000,- Kč

d) zahraničí                                                    max. 10.000,- Kč       

2. veřejná doprava (vlak, autobus)                            50% hromadné jízdenky

3. maturitní plesy                                                       10.000,- Kč/1 třída

4. vstupenky – kino, divadlo, muzeum apod.           50%  hromadné vstupenky

5. poukázka ve výši 300,- Kč:          

  • vysvědčení – první tři žáci ve třídě/ročník
  • maturita – první tři žáci/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
  • výuční list – první tři žáci/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
  • umístění do 3. místa na soutěžích (okresní, krajské kolo, turnaje pořádané školou) 500,- Kč
  • umístění na celostátních soutěžích dle individuálního posouzení, minimálně 500,- Kč

6. v mimořádných případech (záchrana lidského života, majetku, atp.) – individuální výše

7. podpora žáků ze sociálně slabých rodin v oblastech činnosti spolku – individuální výše