Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 4/2017/18 ze dne 7.2.2018

Přítomni – viz prezenční listina

Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50% - exkurze dne 26.2.2018 do společnosti M.A.S Sezimovo Ústí, třída 3ZO, přeložila Mgr. Löschnerová,
  • příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50% - návštěva pražských památek dne 19.2.2018, maturanti z cizího jazyka, předložila Mgr. Dřevikovská,
  • příspěvek na dopravu ve výši 10.000,- Kč a 50% z hromadného vstupného – návštěva Ženevského autosalonu ve dnech 7.3. – 10.3.2018, žádost předložil Mgr. Somr a
  • příspěvek na sportovní a volnočasové aktivity DM – florbal 16.1. a 27.2.2018, Memoriál Jiřího Hrnečka v sálové kopané ve dnech 10. – 11.4.2018 ve výši 2.500,- Kč, žádost předložila Mgr. Švepešová
  • Žádost p. Zajíčkové o vrácení zaplaceného členského příspěvku z důvodu přestupu J. Zajíčka na jinou školu ve výši 300,- Kč nebyla schválena.

Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 7.3.2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 13.2.2018