Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 6/2017/18 ze dne 2.5.2018

Přítomni – viz prezenční listina

Programem schůzky byla volba nového předsedy spolku, změna stanov a projednání předložených žádostí o příspěvek. Schůzku zahájil místopředseda spolku Ing. Čejka, kdy konstatoval, že není možné provést volbu nového předsedy ani schválit změnu stanov spolku z důvodu nedostatečného počtu delegátů.

Byly projednány předložené žádosti o příspěvek, kdy byly schváleny všechny žádosti vyjma žádosti Mgr. Bartošové.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

 • příspěvek na pořízení dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 žák pro studenty a žáky, kteří zakončí maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku s vyznamenáním, počty budou upřesněny po skončení maturit/závěrečných zkouškách. Žádost předložila za pracoviště Senovážné náměstí Ing. Tvrzická,
 • příspěvek na pořízení dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 žák pro nejlepší studenty a žáky ve třídě/ročník, celkem tedy 63 dárkových poukazů. Žádost předložila za pracoviště Senovážné nám. Ing. Tvrzická,
 • příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50 %, hromadné vstupné ve výši 50 % - exkurze Techmania Plzeň dne 30.5.2018, žáci třídy 2.Z, žádost předložil Ing. Lacina,
 • příspěvek na pořízení dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 žák pro 5 studentů, kteří se umístili na předních místech v závodě RC modelů Hydrogen H2AC challenge dne 13.4.2018 v Praze, žádost předložil Mgr. Kittel,
 • příspěvek ve výši 50 % hromadného jízdného a 50 % hromadného vstupného pro žáky tříd 1.AA a 2.O – exkurze do Technického muzea Praha dne 31. 5. 2018, žádost předložily Mgr. Glubišová a Mgr. Dřevikovská,
 • příspěvek na pořízení dárkových poukazů pro studenty třídy MS4, kteří se ve šk. roce 2017/18 zúčastnili celostátních soutěží, tj. 3x500,- Kč, žádost předložila Ing. Masopustová,
 • příspěvek ve výši 50 % hromadného vstupného a finanční příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč – exkurze do science centra Brno dne 20. 6. 2018 žáků třídy AT1, žádost předložil Mgr. Hoffman,
 • příspěvek na pořízení dárkového poukazu pro žáka tř. D2b za umístění v krajském kole SOČ ve výši 300,- Kč, žádost předložila Ing. Jiříková a
 • příspěvek na pořízení dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 žák pro nejlepší studenty ve třídě/ročník, příspěvek na pořízení dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 žák pro studenty a žáky, kteří zakončí maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku s vyznamenáním, počty budou upřesněny, žádost za pracoviště Lidická předložila Ing. Švecová.

Neodsouhlasené finanční příspěvky:

 • žádost Mgr. Bartošové o příspěvek pro žáky, kteří se zúčastní ve dnech 16. – 17. 5. 2018 celostátní soutěže v Hradci Králové Automobileum

Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 6. 6. 2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

 • program – volba předsedy spolku, úprava stanov, projednání předložených žádostí o příspěvek, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2018