Spolek rodičů

při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích

Skuherského 1274/3

370 04  České Budějovice

Zápis č. 7/2017/18 ze dne 6.6.2018

Přítomni – viz prezenční listina

Programem schůzky byla volba nového předsedy spolku, změna stanov, úprava příspěvků na jednotlivé akce a projednání předložených žádostí o příspěvek. Schůzku zahájil místopředseda spolku Ing. Čejka, kdy konstatoval, že je možné provést volbu nového předsedy, schválit změnu stanov spolku a schválit úpravu výše příspěvků na jednotlivé akce.

Novou předsedkyní spolku byla všemi hlasy zvolena p. L. Krebsová. Změny stanov a úpravy výše příspěvků platné od šk. roku 2018/19 byly všemi hlasy také přijaty.

Změna stanov a nová pravidla pro přidělení příspěvků budou vyvěšena na webových stránkách školy.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na pořízení dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 žák pro nejlepší studenty a žáky ve třídě/ročník, celkem tedy 27 dárkových poukazů  (žáci 1. – 3. ročníků), 6 poukazů á  300,- Kč pro žáky maturitních ročníků. Žádost předložil za pracoviště Skuherského dr. Ludačka,
  • příspěvek na pořízení dárkových poukazů ve výši 1x300,- Kč a 2x500,- Kč pro žáky školy, kteří se zúčastnili soutěže „Zlatý pohár Linde“ (národní a mezinárodní kolo). Soutěž proběhla ve dnech 23. – 25. 3. 2018 a 25. – 26. 4. 2018 ve Frýdku Místku. Žádosti předložila Ing. Tvrzická,
  • příspěvek na pořízení dárkových poukazů ve výši 4x300,- Kč pro soutěžící na dopravní soutěži „Automobileum 2018“, která se uskutečnila ve dnech 15. – 16. 5. 2018 v Praze. Žádost předložila Ing. Tvrzická,
  • žádost o pořízení dárkových poukazů a sportovních lahví (viz žádost) pro žáky školy, kteří se zúčastnili fotbalového turnaje ve dnech 20. 2., 12. 4., 19. 4. a 10. 5. 2018 ve výši 4.188,- Kč, žádost předložil Mgr. Somr,
  • příspěvek  na hromadné jízdné ve výši 50 %, hromadné vstupné ve výši  50 %  - exkurze  Muzeum ARS Electronica Center Linz dne 21. 6. 2018 pro žáky třídy MT 2, žádost  předložily Mgr. Westra a Mgr. Máchová,
  • příspěvek ve výši 50 %  hromadného jízdného a 50 % hromadného vstupného pro žáky třídy 1.N – exkurze do Technického muzea Praha dne 13. 6. 2018, žádost předložila Mgr. Liláková,
  • příspěvek ve výši 50 % hromadného vstupného pro žáky tříd 1.N  a 1.KE v měsíci červnu 2018 - návštěva Černé věže, žádosti předložil Mgr. Kotlík

Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 3.10.2018 od 15:30 hodin v budově školy  ve Skuherského ulici.

  • program – projednání předložených žádostí o příspěvek, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 11. 6. 2018