Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 1/2018/19 ze dne 3.10.2018

Přítomni – viz prezenční listina
Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na sportovní aktivity ve výši 6.300,- Kč pro žáky školy, kteří se umístili na druhém a čtvrtém místě v mezinárodních soutěžích F1 ve školách, 4x4 Land Rover ve školách ve dnech 22. – 24. 6. 2018, žádost předložil Mgr. Hodan, garant týmů,
  • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro žáky druhých až čtvrtých ročníků oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, kteří navštívili dne 3. 10. 2018 mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Žádost předložila Ing. Masopustová,
  • příspěvek na dopravu ve výši 4.000,- Kč a 50% z hromadného vstupného pro studenty tříd D2b a D3b, kteří se dne 5. 11. 2018 zúčastní divadelního představení v Praze, žádost předložila Mgr. Kopačková,
  • na dárkové poukazy ve výši 2x1000,- Kč pro 2 žáky třídy 2KE, kteří úspěšně reprezentovali školu na mezinárodní soutěži Solar Car v Německu ve dnech 17. – 23. 9. 2018, žádost předložila ZŘŠ Ing. Tvrzická,
  • příspěvek na dopravu ve výši 50 % z hromadného jízdného a 50% z hromadného vstupného na exkurzi Vltava dopravní cesta, které se v měsíci říjnu zúčastní žáci třídy 2KE, žádost předložil Mgr. Kotlík a
  • příspěvek na maturitní ples žáků třídy D4b, který se uskuteční dne 27. 11. 2018, žádost předložila Mgr. Vochozková

 

Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 7. 11. 2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 5. 10. 2018