Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 2/2018/19 ze dne 7.11.2018

Přítomni – viz prezenční listina
Omluvena – předsedkyně Spolku p. Lucie Krebsová

Schůzku Spolku zahájil místopředseda Ing. Čejka, seznámil přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na dopravu ve výši 3.000,- Kč pro žáky prvních a druhých ročníků učňovských oborů (pracoviště školy Senovážné nám.), kteří navštíví v měsíci listopadu/prosinci 2018 exkurzi Techmanie Science Center Plzeň. Žádost předložila Mgr. Bartošová;
  • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro 45 žáků školy, kteří navštíví ve dnech 29. – 30.11.2018 průmyslový areál Vítkovice a Vojenské muzeum Králíky. Žádost předložil Mgr. Somr;
  • na dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák za 3. místo v okresním turnaji v kopané, který proběhl ve dnech 2. – 5.10.2018 v Českých Budějovicích (celkově 15 žáků). Žádost předložil Bc. Rossmann;
  • na dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro dva nejlepší žáky za soutěž Bobřík informatiky, který se uskuteční ve dnech 12. a 13.11.2018. Žádost předložila Mgr. Hodanová;
  • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy MS4, který se uskuteční dne 24.11.2018, žádost předložil Mgr. Kratochvíl;
  • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy AT4b, který se uskuteční dne 27.11.2018, žádost předložil Mgr. Kaňka;
  • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro žáky tříd MT2 a APT1, kteří se zúčastnili MSV Brno dne 3.10.2018. Žádost předložila Ing. Vilímková;
  • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro žáky tříd D4a a MT3, kteří se zúčastnili MSV Brno dne 3.10.2018. Žádost předložil Mgr. Košíček
  • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč pro žáky tříd D2a, D3a a AT3, kteří se zúčastnili MSV Brno dne 3.10.2018. Žádost předložila Mgr. Hellerová

Místopředseda Spolku rodičů Ing. Čejka důrazně žádá o včasné podávání žádosti o příspěvek. V opačném případě nebudou tyto akceptovány.
Příští schůzka spolku se uskuteční ve středu 5.12.2018 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé


Zapsala: L. Bočková


V Českých Budějovicích dne 9.11.2018