Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 3/2018/19 ze dne 5.12.2018

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku Spolku zahájila p. Krebsová, předsedkyně Spolku, seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • na 3 dárkové poukazy ve výši 300,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se zúčastnili školní matematické olympiády v měsíci listopadu a prosinci 2018, žádost předložila Mgr. Bartošová;
  • příspěvek ve výši 50% hromadného vstupného pro žáky třídy D1b, kteří se zúčastní dne 18.12.2018 exkurze do Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, žádost předložila Mgr. Kroupová;
  • na 3 dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se umístí na prvních třech místech ve školním turnaji ve futsalu, který proběhne dne 19.12.2018, žádost předložil Mgr. Jurák;
  • na 3 dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se zúčastnili školního kola „Best in Deutsch“, které se uskutečnilo dne 20.11.2018, žádost předložila Mgr. Křížová;
  • na 3 dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se zúčastnili školního kola „Best in English“, které se uskutečnilo dne 30.11.2018, žádost předložila Mgr. J. Petrová a
  • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy D4a, který se uskuteční dne 14.12.2018, žádost předložil Mgr. Košíček.

Vedení Spolku rodičů opětovně žádá o včasné podávání žádostí o příspěvek, napříště již nebude na tyto žádosti reagováno.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 9.1.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 7.12.2018