Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 4/2018/19 ze dne 30.1.2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku Spolku zahájila p. Krebsová, předsedkyně Spolku, seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek:

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy AT4a, který se uskutečnil dne 14.12.2018, žádost předložila Mgr. Bydžovská,
  • příspěvek ve výši 1.500,- Kč na nákup drobných odměn pro účastníky sportovního turnaje ve florbalu, který v měsíci březnu 2019 pořádá DM Trocnovská ul., žádost předložila Mgr. Švepešová,
  • příspěvek ve výši 1.200,- Kč na nákup drobných odměn pro účastníky turnaje v sálové kopané – Memoriál Jiřího Hrnečka, který se uskuteční v měsíci dubnu 2019 – pořádaný DM Trocnovská ul., žádost předložila Mgr. Švepešová,
  • na 3 dárkové poukazy ve výši 500,- Kč/1 žák pro žáky školy, kteří se zúčastnili dne 21.1.2019 celoškolního kola v AJ, žádost předložila Mgr. Löschnerová,
  • příspěvek ve výši 5.000,- Kč na dopravu a 50% hromadného vstupného pro studenty, kteří absolvují dne 11.3.2019 exkurzi do Auto Škoda Mladá Boleslav a.s., žádost předložil Mgr. Fürst,
  • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na exkurzi Autosalon Ženeva 2019 pro žáky školy ze Skuherského ul., která se uskuteční ve dnech 13. – 16.3.2019, žádost předložil Ing. Fau,
  • příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro žáky tříd 1.ZO a 2.O, kteří se zúčastní odborné exkurze do Lineckých oceláren dne 20.2.2019, žádost předložily Ing. Petrová a Mgr. Löschnerová a
  • příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro žáky školy (Senovážné nám.), kteří ve dnech 13.3. – 15.3.2019 navštíví ženevský autosalon, žádost předložil Mgr. Somr.

 

Žádost Mgr. Dřevikovské bude opětovně posouzena po upřesnění požadované výše o příspěvek.


Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 6.3.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

Program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 4. 2. 2019