Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 5/2018/19 ze dne 6. 3. 2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku Spolku zahájila p. Krebsová, předsedkyně Spolku, seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na dopravu ve výši 10.000,- Kč na exkurzi žáků školy do Itálie (výroba automobilů zn. Ferrari, Lamborgini, Ducati), která se uskuteční ve dnech 8. – 12. 4. 2019, žádost předložila Mgr. Dřevikovská,
  • příspěvek na hromadné vstupné ve výši 50% a příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50 % žákům třídy D2b, kteří dne 13. 3. 2019 navštíví Letiště Václava v Praze, žádost předložila Mgr. Šíchová,
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 500,- Kč pro studenta tř. D1b, který se dne 12. 2. 2019 zúčastnil krajského kola Olympiády v německém jazyce, žádost předložila Mgr. Marešová a
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 500,- Kč pro studenta tř. 1N, který vyrobil nazouvací pomůcku pro muže se zdravotním postižením, žádost předložil Ing. Hrádek.

Žádost Mgr. Somra o příspěvek bude opětovně posouzena po jejím upřesnění.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 3.4.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 8. 3. 2019