Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 6/2018/19 ze dne 3. 4. 2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila p. Krebsová, předsedkyně Spolku, kdy seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek, návrh na nové poskytování příspěvku na dopravu.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek ve výši 50 % na hromadné jízdné žákům třídy MT1, kteří dne 6.3.2019 absolvovali odbornou exkurzi v Motor Jikov Group a.s. Soběslav, žádost předložila Ing. Vilímková;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů pro studenty školy, kteří se zúčastní fotbalového turnaje pořádaného školou: 12 x 200,- Kč, příspěvek na pořízení sportovní lahve ve výši 6 x 149,- Kč, příspěvek na pořízení sportovní lahve ve výši 6 x 49,- Kč a příspěvek na pořízení funkčního trička s logem školy ve výši 6 x 150,- Kč, žádost předložil Mgr. Somr;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 200,- Kč/1 žák pro 50 studentů z pracoviště školy Skuherského, kteří se v měsíci březnu 2019 zúčastnili Autosalonu v Ženevě, žádost předložil Ing. Fau (původně schválený příspěvek na dopravu ve výši 10.000,- Kč nebyl realizován);
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 150,- Kč/1 žák pro studenty tříd D2b a D3b, kteří se umístili na 2. a 3. místě v soutěži „Do odpadu“, žádost předložila Mgr. Pemlová;
  • příspěvek na nákup drobných odměn ve výši 1.500,- Kč pro účastníky školního florbalového turnaje, který se uskuteční dne 3.5.2019, žádost předložil Ing. Jurák;
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 1.000,- Kč pro studenta tř. D3b, který se zúčastnil celostátní soutěže pořádanou ČVUT „Cena děkana Fakulty dopravní“, která proběhla dne 22.3.2019 v Praze, žádost předložil Ing. Jun;
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 300,- Kč pro studenta tř. D1a za účast v krajském kole olympiády v AJ, žádost předložila Mgr. Löschnerová;
  • příspěvek na dopravu ve výši 5.000,- Kč a příspěvek na hromadné vstupné ve výši 50 % žákům třídy D1b, kteří se ve dnech 16. a 17.5.2019 zúčastní exkurze do Ostravských uhelných dolů a Vítkovických železáren, žádost předložil Ing. Jurák
  • příspěvek na hromadné vstupné ve výši 50 % a příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50 % žákům třídy D2a, kteří se dne 21.3.2019 zúčastnili exkurze do Technického muzea v Praze, žádost předložili Ing. Jelínek a Mgr. Hellerová.

 

Místopředseda spolku Ing. Čejka představil návrh na nové poskytování příspěvku na dopravu, podrobnosti sdělí na další schůzce Spolku, kdy bude o novém návrhu hlasováno.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 15.5.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

  • program – schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 5. 4. 2019