Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 7/2018/19 ze dne 15.5.2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila p. Krebsová, předsedkyně Spolku, kdy seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo mj. projednání předložených žádostí o příspěvek, návrh na nové poskytování příspěvku na dopravu.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

 • příspěvek ve výši 50 % na hromadné jízdné žákům třídy 1ZO, kteří dne 15.5.2019 absolvovali odbornou exkurzi v Kovosvit MAS Sezimovo Ústí, žádost předložila Mgr. Löschnerová;
 • příspěvek ve výši 10.000,- Kč na maturitní ples třídy D3b, žádost předložila Mgr. Kubalová;
 • příspěvek ve výši 50 % na hromadné jízdné žákům třídy D2b, kteří se ve dnech 24. – 26.6.2019 zúčastní vodáckého kurzu, žádost předložila Mgr. Šíchová;
 • příspěvek na hromadné jízdné a hromadné vstupné ve výši 50 % žákům třídy MS1, kteří se dne 6.6.2019 zúčastní tematické exkurze Národního technického muzea Praha, žádost předložila Ing. Masopustová;
 • příspěvek na hromadné vstupné a hromadné jízdné ve výši 50 % žákům třídy MS3, kteří dne 13.6.2019 navštíví Vodní elektrárnu Lipno, žádost předložila Ing. Masopustová;
 • příspěvek na hromadné jízdné a hromadné vstupné ve výši 50 % žákům třídy 1AA, kteří dne 5.6.2019 navštíví Vodní elektrárnu Lipno, žádost předložila Mgr. Bartošová;
 • příspěvek na hromadné jízdné a hromadné vstupné ve výši 50 % pro žáky tř. 2KE, kteří navštíví dne 29.5.2019 Národní technické muzeum Praha, žádost předložil Mgr. Kotlík;
 • příspěvek na hromadné jízdné ve výši 50 % žákům třídy D1a, kteří dne 24.4.2019 absolvovali odbornou exkurzi do Obráběcího centra MJG a.s. Soběslav, žádost předložila Ing. Vilímková;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro studenty školy – budova školy Lidická (viz žádost Mgr. Švecové ze dne 9.5.2019);
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 5 žáků školy, kteří se ve dnech 17. – 19.4.2019 zúčastnili celostátní soutěže Horizon Grand Prix, žádost předložil Mgr. Kittel;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 2 žáky školy, kteří se ve dnech 16. – 17.4.2019 zúčastnili celostátní soutěže Zlatý pohár Linde, žádost předložila Ing. Tvrzická;
 • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 500,- Kč pro studenta školy ze třídy D3b, který se dne 25.4.2019 zúčastnil krajského kola SOČ, žádost předložila Ing. Jiříková;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 4 studenty školy, kteří se dne 10.4.2019 zúčastnili krajského kola v německém jazyce – Bücherwurm Südböhmen 2019, žádost předložila Mgr. Marešová;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 4 žáky školy, kteří se ve dnech 15. – 16.5.2019 zúčastní celostátní soutěže Automobileum 2019, žádost předložila Ing. Tvrzická;
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 2 žáky školy, kteří se ve dnech 15. – 17.4.2019 zúčastnili celostátní soutěže Automechanik Junior 2019, žádost předložil Mgr. Kittel a
 • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro žáky školy – pracoviště Senovážné nám. (viz žádost Ing. Tvrzické).

 

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 12.6.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.


Program:

 • volba místopředsedy a člena výboru
 • schvalování předložených žádostí
 • úprava výše příspěvku na dopravu
 • různé

 

Zapsala: L. Bočková
V Českých Budějovicích dne 17. 5. 2019