Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 1/2019/20 ze dne 2.10.2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku L. Krebsová, která seznámila přítomné s programem.
Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek, různé.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na maturitní ples tř. MT4 ve výši 10.000,- Kč, který se uskuteční dne10.1.2020, žádost předložila Mgr Westra;
  • příspěvek na maturitní ples tř. D4a ve výši 10.000,- Kč, který se uskuteční dne 10.1.2020, žádost předložil Mgr. Fürst;
  • příspěvek na dopravu na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (7.10.2019) pro studenty tříd D2a a MT2 ve výši 6.000,- Kč, v případě předložení vstupenek – příspěvek ve výši 50%, žádost předložila Mgr. Hellerová,
  • na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 6 studentů školy, kteří obsadili 3. místo v přespolním běhu (19.9.2019), žádost předložil Mgr. Somr a
  • příspěvek na dopravu na MSV Brno (9.10.2019) pro studenty tříd MS3 a MS4 ve výši 6.000,- Kč, 50% na hromadné vstupné, žádost předložila Ing. Masopustová.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 6.11.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

Program:

  • schvalování předložených žádostí
  • různé

 

Zapsala: A. Jaklová
V Českých Budějovicích dne 10.10.2019