Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 2/2019/20 ze dne 13.11.2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku L. Krebsová, která seznámila přítomné s programem. Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek, různé.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na maturitní ples žáků třídy AT4 ve výši 10.000,- Kč, který se uskuteční dne 17.1.2020, žádost předložila Mgr Veberová;
  • příspěvek na maturitní ples žáků třídy MS4 ve výši 10.000,- Kč, který se uskuteční dne 22.11.2019, žádost předložila Ing. Kurčíková;
  • na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 3 studenty školy, kteří dne 7.11.2019 obsadili 2. místo v krajské soutěži T – Profi, žádost předložil Mgr. Kratochvíl;
  • na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 10 žáků školy, kteří dne 8.11.2019 zvítězili v okresním kole ve futsale, žádost předložil Bc. Rossmann;
  • na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 3 studenty školy, kteří se umístili na prvních třech místech v Logické olympiádě, která proběhla dne 21.10.2019, žádost předložila Mgr. Bartošová;
  • na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 2 studenty školy, kteří se umístili na prvních dvou místech v soutěži v ICT – Bobřík Informatiky, která proběhla ve dnech 11. a 12.11.2019, žádost předložila Mgr. Bartošová,
  • příspěvek na dopravu na exkurzi do rakouského Lince (Ars Electronica Center, Mathausen), ve dnech 3.12. a 10.12.2019 pro žáky tříd 2ACK, 2AD, 2AA a 2AB ve výši 2x5.000,- Kč. V případě předložení hromadných vstupenek – příspěvek ve výši 50 % , žádost předložila Mgr. Bartošová,

Neodsouhlasený finanční příspěvek:

  • Finanční půjčka pro žákyni třídy 1LP na LVVZ.
  • Žádost Mgr. Juráka bude opětovně projednána na další schůzce Spolku – po uvedení upřesňujících informací.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 8.1.2020 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici (v případě nutnosti projednat předložené žádosti ještě v průběhu měsíce prosince 2019, budou zástupci tříd o termínu schůzky včas informováni).

Program:

  • schvalování předložených žádostí, různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 14. 11. 2019