Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 3/2019/20 ze dne 11.12.2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku L. Krebsová, která přivítala nové zástupce tříd z prvních ročníků, seznámila je s posláním a cíli Spolku, poté seznámila přítomné s programem. Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek, různé.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek ve výši 2.000,- Kč na půjčení lyžařského vybavení pro žákyni třídy 1LP, která se zúčastní ve dnech 20. – 24.1.2020 LVVZ. Žádost předložila Mgr. Pemlová;
  • příspěvek ve výši 15.000,- Kč na dopravu pro žáky z budovy školy Senovážné nám., kteří se v březnu 2020 zúčastní exkurze Autosalon Ženeva. Příspěvek ve výši 50% na hromadné vstupné na zubačku na Eiger bude proplacen v případě, pokud nebude doklad vystaven v cizí měně. Žádost předložil Mgr. Somr;
  • příspěvek ve výši 15.000,- Kč na dopravu pro studenty z budovy školy Skuherského, kteří se v březnu 2020 zúčastní exkurze Autosalon Ženeva, žádost předložil Mgr. Hart;
  • příspěvek ve výši 50% na hromadné vstupné žákům z budovy školy Lidická tř. – školní filmové představení dne 20.12.2019. Žádost předložila Mgr. Šíchová;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 3 studenty školy, kteří se zasloužili o postup do krajského kola ve futsale, žádost předložil Bc. Rossmann;
  • příspěvek ve výši 2.400,- Kč na nákup dárkových poukazů pro tři osmičlenná mužstva, která se dne 18.12.2019 zúčastní futsalového turnaje. Žádost předložil Ing. Jurák.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 5.2.2020 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici (v případě nutnosti projednat předložené žádosti ještě v průběhu měsíce ledna 2020, budou zástupci tříd o termínu schůzky včas informováni).

Program:

  • schvalování předložených žádostí, různé

 

Zapsala: L. Bočková


V Českých Budějovicích dne 13. 12. 2019