Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 4/2019/20 ze dne 5. 2. 2020

 

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku L. Krebsová a seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek, různé.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 3 nejlepší žáky, kteří se v měsíci únoru 2020 zúčastní celoškolské soutěže v matematice. Žádost předložila Mgr. Vochozková;
  • příspěvek ve výši 1.500,- Kč na nákup drobných sportovních odměn a potravinových balíčků pro účastníky sportovního turnaje, který se uskuteční v měsíci březnu 2020 na domově mládeže. Žádost předložil Bc. Koleš;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 3 nejlepší studenty, kteří se 23. ledna 2020 zúčastnili školního kola v anglickém jazyce. Žádost předložila Mgr. Šíchová;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 3 žáky ze třídy D4b a D3b, kteří se zúčastnili školního kola soutěže Best in English, které se uskutečnilo na konci roku 2019. Žádost předložila Mgr. Kubalová a
  • příspěvek na nákup dárkového poukazu ve výši 500,- Kč pro žáka ze třídy 3.KE, který postoupil do ústředního kola soutěže Bobřík informatiky. Žádost předložila Mgr. Bartošová.


Neodsouhlasený finanční příspěvek:

  • pojištění 36 účastníků lyžařského kurzu v měsíci lednu 2020, žádost předložil Mgr. Fürst

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 4.3.2020 od 15:30 hodin v budově školy Skuherského ul. 3.

Program:

  • schvalování předložených žádostí, různé

 

Zapsala: L. Bočková
V Českých Budějovicích dne 6. 2. 2020