Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 2/2020/21 ze dne 13.5.2021

Program:
- schvalování předložených žádostí,
- změna při poskytování dárkových poukazů studentům/žákům, kteří u maturitních/závěrečných zkoušek dosáhnou průměru známek 1,5

Z důvodu nemožnosti svolat schůzku Spolku, byly dne 30. 4., 10. 5., 11. 5. 2021 a 13. 5. 2021 výboru Spolku zaslány e-mailovou poštou žádosti třídních učitelů/zástupců ředitele školy o zakoupení dárkových poukazů. Všechny předložené žádosti byly výborem odsouhlaseny.

Součástí žádostí o zakoupení dárkových poukazů ze dne 30.4.2021 byla také žádost o změnu při poskytování dárkových poukazů studentům/žákům, kteří u maturitních/závěrečných zkoušek dosáhnou průměru známek 1,5. Tato žádost byla výborem odsouhlasena následovně:
- původně - první tři studenti/žáci ve třídě, kteří dosáhnou průměru 1,5
- nově - všichni studenti/žáci, kteří dosáhnou průměru 1,5

 

Hlasování proběhlo formou per rollam.
Všechny žádosti jsou přílohou zápisu.

 

Termín schůzky Spolku rodičů bude sdělen ihned, jak to epidemiologická situace dovolí.

 

 

Zapsala: L. Bočková

 

V Českých Budějovicích dne 13. 5. 2021