Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

 

Zápis č. 1/2020/21 ze dne 17. 12. 2020

 

Volba nového předsedy/předsedkyně Spolku rodičů

 

Vzhledem k tomu, že skončil mandát předsedkyni Spolku rodičů při VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice p. L. Krebsové, byla navržena nová předsedkyně – p. Barbara Škarvadová. Z důvodu epidemiologické situace v ČR proběhlo hlasování formou per rollam, ve kterém byla zvolena navrhovaná kandidátka p. Barbara Škarvadová.

Je tedy nutné provést změnu v obchodním rejstříku, následně provést změnu podpisového vzoru u bankovního domu, ve kterém má Spolek veden účet.

 

Schůzka Spolku rodičů proběhne v momentě, kdy to epidemiologická situace dovolí. Termín schůzky bude s dostatečným předstihem všem zástupcům tříd sdělen.

 

 

Zapsala: L. Bočková

 

V Českých Budějovicích dne 17. 12. 2020