Pravidla pro přidělení příspěvku – Spolek rodičů při VOŠ, SPŠ automobilní a technické České Budějovice

1. doprava – akce spojené s výukou:

a) Praha 4.000,- Kč
b) Jihlava, Plzeň 3.000,- Kč
c) Mladá Boleslav, Brno 5.000,- Kč
d) zahraničí max. 10.000,- Kč

2. veřejná doprava (vlak, autobus) 50% hromadné jízdenky
3. maturitní plesy 10.000,- Kč/1 třída
4. vstupenky – kino, divadlo, muzeum apod. 50% hromadné vstupenky
5. poukázka ve výši 300,- Kč:

• vysvědčení – první tři žáci ve třídě/ročník
• maturita – všichni studenti/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
• výuční list – všichni žáci/třída/obor s průměrným prospěchem do 1,5
• umístění do 3. místa na soutěžích (okresní, krajské kolo, turnaje pořádané školou) 500,- Kč
• umístění na celostátních soutěžích dle individuálního posouzení, minimálně 500,- Kč

6. v mimořádných případech (záchrana lidského života, majetku, atp.) – individuální výše

7. podpora žáků ze sociálně slabých rodin v oblastech činnosti spolku – individuální výše