Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 1/2021/22 ze dne 21. 6. 2022

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku Ing. Škarvadová a seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky byl volba místopředsedy spolku, projednání předložených žádostí o příspěvek, různé.

Vzhledem k tomu, že se na schůzku nedostavilo dostatečné množství zástupců tříd, nebylo možné volbu místopředsedy spolku provést. Kandidátkou na místopředsedkyni byla navržena přítomná zástupkyně tř. AT2a p. Francková. Volba proběhne korespondenční formou.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek na nákup 2 dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro vítěze soutěže Učeň a tovaryš roku 2022, žádost předložila Ing. Tvrzická,
  • příspěvek na nákup 4 dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz za vzornou reprezentaci školy na soutěži T-Profi, žádost předložila Ing. Tvrzická a
  • příspěvek na dopravu ve výši 50% z ceny jízdného žákům třídy MS2, kteří dne 23.6.2022 navštíví pražská muzea, reálie, žádost předložila Mgr. Dřevikovská.

Příští schůzka spolku se uskuteční začátkem nového školního roku 2022/23 v budově školy Skuherského ul. 3. Termín schůzky bude včas upřesněn.

Program:

  • schvalování předložených žádostí, volba členů kontrolní komise, různé

 

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 24. 6. 2022