Hybridní auta jsou nejlepší při jízdě ve městě

Zpracoval: Pavel Vojna, DS1

Ropa, jako hlavní nositel energie pro dopravu, by při odhadovaném nárůstu počtu automobilů z dnešních 700 milionů na zhruba 1,3 miliardy za 20 let, měla vydržet asi do roku 2040. Je tedy třeba s ní zacházet nejen šetrněji, ale hlavně si jejím využíváním dále nekomplikovat naše životní prostředí.

Pomine-li první požadavek, který by měl během příštích deseti až dvaceti let vyřešit pohon dopravních prostředků bez závislosti na tradičních palivech, druhý požadavek je ještě o poznání naléhavější. Škodlivé produkty hoření ropných produktů ve spalovacích motorech – oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx), pevné částice a oxid uhličitý (CO2) – představují s přibývajícím počtem vozidel neúnosné zatížení prostředí, ve kterém žijeme. Je proto nejvyšší čas zjistit, jak se těchto produktů postupně zbavovat. Je otázka, jakým způsobem začít tento problém řešit.

Spalovací motor má sice ještě určité rezervy v dokonalosti, ale ty situaci zásadnějším způsobem nevyřeší. O slovo k tomuto tématu se začínají pozvolna hlásit automobily s hybridním pohonem.

Co je to hybrid?

Pod pojmem hybridní pohon se v automobilové branži rozumí pohon, na kterém se podílí více než jedna hnací jednotka, bez ohledu na to, jaké druhy energie využívají. Při dnešním stavu techniky je zatím v úvahu pouze kombinace spalovacího motoru, elektromotoru a dvěma zásobníky energie, tedy palivová nádrž a elektrické akumulátory.

Nejjednodušší formou hybridního pohonu je tzv. micro-hybrid, doplněný o jednotku startér/generátor, která umožňuje funkci Start & Go. Ta při zastavení vozidla vypíná pohonnou jednotku a při rozjezdu ji opět uvede do chodu. Toto řešení s řemenem poháněnou jednotkou startér/generátor používají vozy Ciroën C3 nebo Ford Fiesta. Tady odpadá elektrická podpora spalovacího motoru, přičemž snížení spotřeby a tím i množství CO2 ve výfukových plynech, se pohybuje okolo 6%.

I brzdit se vyplatí

Další systém je tzv. mild-hybrid, který pro podporu spalovacího motoru využívá úzký elektromotor, umístěný v hnací větvi mezi ním a převodovkou. Ten pracuje buď jako spouštěč spalovacího motoru nebo jako generátor, sloužící k dobíjení akumulátorů energii vznikající při brzdění vozidla (rekuperace). Vzhledem k tomu, že elektromotor není tak výkonný, používá se pro elektrický pohon.

Tuto hybridní techniku, která se označuje IMA (Integrade Motor Assist) – integrovaný asistent motoru, zvolila automobilka Honda u modelů Civic a Accord. U vozu Accord, kde motor V6 s výkonem 176 kW podporuje 12 kW elektromotor, je úspora paliva oproti klasické verzi ve městě 38% a na silnici 23%. 15% z těchto hodnot ale padne na funkce, která v určitých režimech vyřadí z provozu pracovní válce. I tak je úspora nákladů velice příjemná.

Hybridů je zatím stále málo

Skutečností je, že výroba hybridních automobilů je zatím značně omezená, ale automobilkám začínají pomáhat i výrobci příslušenství (Bosch, Siemens), jejichž systémy se brzy dostanou do standardní nabídky.

Dosavadní prognózy hovoří o tom, že v roce 2015 bude ve vozovém parku Japonska a USA kolem 4% hybridů, v západní Evropě se jejich podíl dostane asi na 2%. Je však řada dalších odhadů, které tato čísla až ztrojnásobují.

porsche_panamera_hybrid

Automobilky podle svých finančních možností na vývoji hybridů intenzivně pracují, a tak je docela reálné, že do pěti let mělo být na trhu až 50 různých hybridních modelů. Současné době jsou u nás z kategorie hybrid nabízeny Toyota Prius, Lexus RX 400h, Lexus GS 450h a Honda Civic. Bohužel zatím bez jakýchkoliv finančních úlev, které by braly v úvahu jejich ekologicky příznivější provoz.

 

hybrid motor - honda civic hybrid
Toyota Prius motor Honda Civic

 

Použitá literatura

[1] časopis 21. STOLETÍ, A.L.L. production s.r.o., srpen 2006