Kolektiv P3dA

Když jsme se před třemi roky sešli všichni ve škole a rozhodli jsme se dálkově studovat střední školu, ani jeden z nás nečekal, že to vše takto rychle uteče a maturitní zkouška bude před námi. 

Je příjemné vzpomenout si, jak jsme se každé úterý setkávali před školou a každý z nás měl alespoň někdy velké starosti jak najít čas na školu při zaměstnání. Někteří z nás šli studovat hned po škole, ale většina nás šla studovat po delší době a o to, to bylo určitě složitější. Maturitní zkouška ukázala, že celá třída se za ty tři roky stala velkou partou lidí, která umí táhnout za jeden provaz a věřím tomu, že se nadále budeme setkávat při různých příležitostech.
 
Zkoušku jsme zvládli všichni a to hlavně díky všem vyučujícím. Je příjemné psát o zkoušce z dospělosti, když většina z nás už dávno v dospělém věku je, ale musím podotknout, že zas tak úplně jednoduché to nebylo.

Na závěr snad jen velké poděkování všem vyučujícím a to hlavně za velkou trpělivost s námi.

kolektiv P3dA