Dne 11. září 2019 byl za přítomnosti zástupců Krajského úřadu JK, Úradu práce, společnosti Jihotrans Group, ředitelů základních a středních škol a dalších pozvaných hostů, žáků a zástupců naší školy slavnostně otevřen nový multifunkční sportovní areál.

Tým "Fireboys" ve složení Pavel Papoušek(D3a), Petr Vejstrk (AT3), Pavla Kukolíková (D1a) a Anna Hilšerová (ZŠ L. Kuby) obsadil ve stále se zlepšující a rostoucí konkurenci vynikající 1. místo a kvalifikoval se na mezinárodní finále soutěže. Zároveň zvítězil i v dílčí kategorii "Nejlepší konstrukce vozu". Po třetím a druhém místě v minulých ročnících došlo k zúročení jejich zkušeností.

Druhý tým "SonicSpeed" ve složení Jaroslav Pšenička (AT1b), Jiří Kadlec (AT1b), Matěj Haymann, Karel Fiedler, Michal Novotný a Michal Heller, který se z osobních důvodů se finále nemohl zúčastnit, (všichni ZŠ L. Kuby) obsadil při svojí premiéře 3. místo.

Soutěž Land Rover 4x4 ve školách je mezinárodním projektem v oboru STEM (věda, technika, strojírenství a matematika), v jehož rámci mají jednotlivé týmy složené ze žáků od 11 do 18 let (ZŠ a SŠ) za úkol sestavit dle daných specifikací radiově ovládané vozidlo s pohonem na čtyři kola. Vozidlo musí úspěšně projet mezi překážkami na terénní (off road) zkušební dráze, která je stejně náročná jako skutečná dráha a napodobuje terénní vlastnosti plnohodnotného vozidla s pohonem na všechna čtyři kola. Dále musí projet dráhu se zavěšeným přívěsným vozíkem včetně couvání. Vítězný tým z národního finále má právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále.

Hodnotí se:

  • Konstrukce – CAD návrh, výroba karosérie nebo i podvozku (pokročilí), lakování, elektroinstalace
  • Týmová spolupráce - každý člen týmu je zodpovědný za některou část projektu a tým musí po celou dobu projektu vzájemně spolupracovat.
  • Marketing - tým si musí vytvořit svoji týmovou identitu (potisk stánku, web, sociální sítě, logo, oblečení, reklamní předměty, atd.) najít partnery a sponzory a před odbornou porotou obhájit svůj projekt.

Oficiální stránky soutěže CZ

Oficiální stránky soutěže

Spolek rodičů
při VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích
Skuherského 1274/3
370 04 České Budějovice

Zápis č. 8/2018/19 ze dne 12. 6. 2019

Přítomni – viz prezenční listina

Schůzku zahájila předsedkyně Spolku L. Krebsová, která seznámila přítomné s programem.

Programem schůzky bylo projednání předložených žádostí o příspěvek, hlasování o novém poskytování příspěvku na dopravu, volba nového místopředsedy a nového člena Výboru Spolku.

Odsouhlasené finanční příspěvky:

  • příspěvek ve výši 50 % na hromadné jízdné a hromadné vstupné žákům třídy 2Z, kteří se dne 12.6.2019 zúčastnili Techmnanie Plzeň, žádost předložila Mgr. Liláková;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 500,- Kč/1 poukaz pro 2 žáky školy, kteří budou reprezentovat školu v národní soutěži „Tovaryš a učeň roku 2019“, žádost předložila Ing. Tvrzická;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro 4 studenty školy, kteří se aktivně podíleli na práci pro školní časopis, žádost předložila Mgr. Peprná;
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro studenty z budovy školy Skuherského (viz žádosti třídních učitelů);
  • příspěvek na nákup dárkových poukazů ve výši 300,- Kč/1 poukaz pro žáky 4. ročníků školy – budova školy Skuherského, žádost předložil Mgr. Hart (viz e-mail z 22.5.2019);

Místopředseda Spolku Ing. Čejka představil návrh změny poskytování příspěvku na dopravu. Všichni zúčastnění se vyslovili pro změnu, příspěvek na dopravu byl jednohlasně odhlasován (Změna příspěvku na dopravu).

Dalším bodem programu byla volba nového místopředsedy a člena výboru Spolku.

Navržené kandidátky p. Tichá a p. Drobišová byly jednohlasně zvoleny jako místopředsedkyně a členka Výboru Spolku.

Příští schůzka Spolku se uskuteční ve středu 2.10.2019 od 15:30 hodin v budově školy ve Skuherského ulici.

Program:

  • schvalování předložených žádostí
  • různé

Zapsala: L. Bočková

V Českých Budějovicích dne 17. 6. 2019

Dne 31.5.2019 se žáci třídy AT1a budovy Skuherského se zúčastnili šestého ročníku popularizační akce Fyzika na lanovce.

V letošním školním roce probíhaly ústní maturitní zkoušky na budově Skuherského od 16.5. do 31.5.2019.